icon arrow-down icon arrow-left icon arrow-right icon arrow-up icon bars logo of american-express logo of visa logo of mastercard logo of paypal icon stripe logo of discover icon credit-card icon mail icon facebook icon rss icon google-plus icon instagram icon linkedin icon phone icon pinterest icon play-btn icon add btn icon search icon shopping-cart icon tag icon close little close icon icon trash icon user icon vimeo icon whatsapp icon youtube icon oxxo icon spei icon twitter icon fancy icon grid view icon list icon like icon tumblr logo of diners

Fechas límites para aplicar al MBA de Rotman

Round 1: 17 de Noviembre 2021.
Round 2: 9 de Febrero 2022.
Round 3: 13 de Abril 2022.
Round 4: 15 de Junio 2022.

Puntajes

  • GPA: 3.0
  • GMAT: 678
  • Minimum Toefl Score: 100 (Con mínimo 22 puntos en Writing y Speaking).
  • Minimum IELTS Score:7.0

Para mayor información visita:

https://www.rotman.utoronto.ca/Degrees/MastersPrograms/MBAPrograms/...
https://www.rotman.utoronto.ca/degrees/mastersprograms/mbaprograms/...